İleri implant cerrahileri, implant uygulanması gereken hastalarda var olan kemiğin şekillendirilmesi ya da yapay olarak elde edilmesi işlemlerini kapsar. Bu işlemlerin yapılma amacı titanyum malzemeden üretilen implantların çene kemiğine tutunmasını için gereken kemik dokusunu elde etmektir.

Hastada yeterli kemik dokusu bulunsa bile bu dokunun genişliği yeterli olmayabilir. Kimi hastalarda ise hiç kemik bulunmamaktadır. Bu gibi durumlara göre uygulanacak işlem farklılaşır. İleri cerrahi yöntemler sayesinde implantın uzun vadede başarılı olması sağlanır. Aynı zamanda zayıf kemik yapısı güçlenir, ortaya daha estetik bir görüntü çıkar ve hasta, implantlarını sorunsuz bir şekilde kullanır.

Split Osteotomi (Kemik Genişletme)

Var olan çene kemiği, implant tedavisi için yeterli genişlikte değilse split osteotomi operasyonu yapılır. Bu operasyon sırasında kemik daha kalın hale getirildikten sonra implantlar yerine yerleştirilir. Elde edilen bu kalın doku, gerekli durumlarda yapay greftlerle desteklenebilir. Bu işlemin çenedeki ve dişlerdeki şekil bozukluklarını giderme noktasında da faydası vardır. Split osteotomi ile 3-4 mm’lik bir kalınlaşma elde etmek mümkündür.

Yapay Greft Ekleme

Çene kemiği dokusunun yetersiz olduğu durumlarda; büyükbaş hayvanlardan elde edilen kemiklerden üretilen greftler kullanılır. Bu greftlerin çene kemiğine yerleştirilmesi işlemi, yapay greft ekleme olarak adlandırılır. İşlem sırasında, kısa sürede kemikleşmenin gerçekleşmesi için membran adı verilen bir materyal kullanılır.

Yapay kemik grefti yaklaşık 3-6 ay içerisinde bulunduğu bölgeden kaybolarak yerini canlı  kemiğe bırakır ve çene kemiği implant uygulaması için hazır hale gelir. Greft üretimi için sığırlardan ya da kadavralardan alınan kemikler, sterilize edilir ve çeşitli işlemlerden geçirilir. Tamamen biyouyumlu olan bu malzemeler vücutta enfeksiyona ya da alerjik reaksiyona neden olmaz.

Blok Kemik Oluşturma

Kemik genişliğinin istenilen seviyede olmadığı durumlarda, kalınlaşma için hastadan alınan dokular kullanılabilir. Bu sayede implant için yeterli kalınlık elde edilir. İşlem sırasında hastanın kendi dokusu kullanıldığı için başarı oranı çok yüksektir. Otojen kemik grefti operasyonu sırasında kullanılacak doku; kalça kemiğinden, alt çeneden ya da çene ucundan alınabilir. İşlem sonrası kaynaşma yaklaşık 6 ay içerisinde gerçekleşir.

Sinüs Lift Tekniği

Üst azı dişlerin yukarısında sinüs adı verilen boşluklar mevcuttur. Bu boşlukların; kafa ağırlığını dengelemek, konuşma sırasında seslerin ağızdan doğru şekilde çıkmasına yardımcı olmak gibi fonksiyonları vardır. Normalde bu sinüslerin aşağı doğru sarkması herhangi bir problem teşkil etmez fakat hastaya implant uygulanacaksa yapay greftlerle sinüslerin doldurulması gerekir.

Operasyon lokal anestezi ile yapılır. Sinüs lift işlemi sırasında ilk önce sinüsler yükseltilir ardından greftleme yapılır. Son aşamada ise dikiş atılarak operasyon yapılan alan kapatılır. Sinüs lift sonrası burun temizleme ve hapşırma sırasında dikkatli olmak gerekir. Burun silinirken aşırı basınç uygulamaktan kaçınılmalı, hapşırma esnasında ağız kapatılmamalıdır.

Sinir Repozisyonu

Sinir repozisyonu yani çene siniri konumlandırma işlemi, alt çenede yapılacak implant uygulamalarının başarısını artıran bir işlemdir. Çene kemiğinde bulunan sinir, bazı durumlarda, kemiğin tamamının implant yerleştirilmesi sırasında kullanılamamasına neden olur. Bu nedenle sinirin farklı bir konuma taşınması gerekir. Ağız içi sinirler oldukça hassas dokular olduğu için sinir repozisyonu işleminin titiz bir şekilde ve deneyimli bir diş hekimi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde operasyon sonrası kalıcı uyuşukluk meydana gelebilir.

İleri İmplant Cerrahileri: Osseodensifikasyon Tekniği

İleri implant tedavilerinden biri de osseodensifikasyon tekniğidir. İmplant yuvalarının hazırlanması sırasında normalde kesici frezler kullanılır. Osseodensifikasyon tekniği ise kemik yoğunlaştırma özelliğine sahip frezlerin kullanımı ile uygulanır. Daha yeni yaygınlaşmaya başlayan bu uygulama sırasında elde edilen genişleme neticesinde, implant daha sağlam bir şekilde çene kemiğine tutunur.